Konstrukcja plotki z Winylu na plot i furtkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to oraz informowania tego faktu do urzędu oprócz szczególnych wypadków.

Stawianie ogrodzenie z plastyku na plot i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na to ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc szczególnych przypadków.

Sztachety PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenia plastikowe na plot i bramę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno określać gatunek ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji a także zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o prawie do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do budowy sztachetki Winylowe na plot i furtę ogrodzeniowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy projektowane ogrodzenia Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji kiedy przewidywane balustrady PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachetprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zaczęcia robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.